• Travelling back to the Middle Ages Pack: Famous Personalities in Wales

Cynnwys:

 • Llyfr yr Athrawon;
 • Llyfr tywys y dysgwyr
 • Llyfr Stori
 • Cardiau Llun


Nod y pecyn:

Nod yr adnoddau perthynol yn y pecyn hanes hwn yw helpu athrawon i fagu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr CA2 o fywyd bob dydd yn y Gymru ganoloesol. Maen nhw'n gwneud hyn drwy hoelio sylw ar enwogion y cyfnod.

Gan ganolbwyntio'n benodol ar Y Dywysoges Gwenllian, Y Dywysoges Nest, Gerallt Gymro, Llywelyn Fawr, Llywelyn ap Gruffudd, Owain Glyndŵr, dylai’r adnoddau helpu’r ysgolion i fynd i’r afael â’r mathau o sgiliau a syniadau hanes y cyfeirir atyn nhw yn Hanes yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru a’r argymhellion a nodir yn Adolygiad Donaldson o’r cwricwlwm. Yn benodol, mae’r adnoddau’n canolbwyntio ar hybu:

 • dealltwriaeth dysgwyr o enwogion fel Gwenllian a Llywelyn Fawr;
 • sgiliau hanesyddol dysgwyr sef ymwybyddiaeth gronolegol, dehongli hanes, ymholi hanesyddol a chyfathrebu a threfnu;
 • sgiliau dysgwyr mewn llythrennedd, rhifedd, meddwl yn feirniadol a medrau digidol;
 • gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o’r Cwricwlwm Cymreig ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang, gan gynnwys dinasyddiaeth a llesiant; a
 • chy eoedd ynglŷn ag asesu ar gyfer dysgu, drwy gynnig gweithgareddau hanes perthnasol, ymestynnol sy’n llawn ysgogiad.

Gwybodaeth
ISBN 9781783900985
Awdur Sioned V Hughes Russell Grigg
Ar gael yn Cymraeg a Saesneg
Dylunydd Rhiannon Sparks

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Travelling back to the Middle Ages Pack: Famous Personalities in Wales

 • Côd cynnyrch: MAP
 • ISBN: 9781783900985
 • Argaeledd: Mewn Stoc
 • £25.00

 • Ac eithrio TAW: £25.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Travelling back to the Middle Ages Pack: Castles in Wales

Travelling back to the Middle Ages Pack: Castles in Wales

CynnwysLlyfr yr Athrawon;Llyfr tywys y dysgwyrLlyfr StoriCardiau LlunNod:Gan edrych yn benodol ar dd..

£25.00 Ac eithrio TAW: £25.00