Hyfforddiant DPP

Rhaglenni hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ar gyfer y sector addysg.

Yn ogystal â chyhoeddi adnoddau a llyfrau i'r sector addysg, mae'r Ganolfan yn cynnig gwasanaethau hyfforddiant iaith mewn addysg. Mae gan y Ganolfan dim o arbenigwyr a thiwtoriaid iaith proffesiynol llawn amser sy'n datblygu cyrsiau a rhaglenni hyfforddiant iaith cenedlaethol a rhaglenni sydd wedi eu teilwra yn arbennig at anghenion cleientiaid.


Chwarae Allan - Dysgu Mas

Chwarae Allan - Dysgu Mas

Cynhyrchwyd y llawlyfr a'r DVD fel arweiniad i oedolion sy'n gweithio gyda phlant ifanc ac mae'r cyn..

£5.99 £12.99 Ac eithrio TAW: £5.99

Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer

Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed: Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer

Dyma'r ail yn y gyfres o gyhoeddiadau Cymraeg yn ymwneud ag addysg a gofal plant ifainc o'r Drindod ..

£3.99 £12.95 Ac eithrio TAW: £3.99

Y plentyn bach: cyflwyniad i astudiaethau plentyndod cynnar

Y plentyn bach: cyflwyniad i astudiaethau plentyndod cynnar

Nid peth newydd yw diddordeb oedolion mewn dysgu pobl ifainc. Mae plant a phlentyndod fel petai'n fy..

£3.99 £12.95 Ac eithrio TAW: £3.99

Yr ABC i Anghenion Ychwanegol

Yr ABC i Anghenion Ychwanegol

O Apracsia i Sipsiwn a Theithwyr ac Ymyrraeth Gynnar, cewch eglurhad cryno o'r termau hyn ynghŷd â l..

£4.99 £9.99 Ac eithrio TAW: £4.99

Dangos 1 i 4 o 4 (1 Tudalennau)