Hyfforddiant DPP

Rhaglenni hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ar gyfer y sector addysg.

Yn ogystal â chyhoeddi adnoddau a llyfrau i'r sector addysg, mae'r Ganolfan yn cynnig gwasanaethau hyfforddiant iaith mewn addysg. Mae gan y Ganolfan dim o arbenigwyr a thiwtoriaid iaith proffesiynol llawn amser sy'n datblygu cyrsiau a rhaglenni hyfforddiant iaith cenedlaethol a rhaglenni sydd wedi eu teilwra yn arbennig at anghenion cleientiaid.


Nid oes unrhyw gynnyrch i restru yn y categori hwn.