Mêts Maesllan 2

Mae'r gyfres boblogaidd Mêts Maesllan yn parhau gyda chyfres newydd o lyfrau. Mae'r gyfres ar gael i gynorthwyo dysgwyr ar Gamau Cynnydd 2-3 sydd ag anawsterau dysgu penodol i feistroli llythrennedd yn y Gymraeg. Mae'r gyfres yn canolbwyntio ar gamau seinegol a phatrymau iaith sy'n seiliedig ar 'O Gam i Gam' (Griffith, diweddarwyd gan Tomos a Jones, 2009) a'r 'Ffynhonnell Eirfaol' (Hughes, 1978).

Fel y gyfres gyntaf, mae'r llyfrau a'r gweithgareddau yn dilyn hynt, helynt a diddordebau criw o ffrindiau - Mim, Ben, Sam, a Wil (a Bob y ci) - sy'n byw ym mhentref Maesllan, ac sydd nawr yn 11 a 12 oed. Mae'r gyfres yn cynnwys pecyn o 32 o lyfrau trawsgwricwlaidd sy'n cynnwys rhai ffuglen, ffeithiol ac ambell un ar ffurf mydr ac odl.

Mae'r llyfrau yn fyr i ddenu diddordeb y plant hynny sydd fel arfer yn amharod i ddarllen. Ceir gwefan arbennig, https://pth.cymru/mm2 ar gyfer y gyfres sy'n cynnwys gweithgareddau digidol a phapur i gyd-fynd â phob llyfr er mwyn cadarnhau'r eirfa a'r patrymau iaith a gyflwynir.

Er mwyn cynnig parhad, ac estyniad ar y gyfres gyntaf, mae'r llyfrau a'r gweithgareddau wedi eu graddoli ar 4 lefel er mwyn datblygu sgiliau darllen a phob un yn adeiladu ar y lefel flaenorol. Cychwynna'r gyfres hon ar lefel 2, a chyflwynir teitlau ar lefel 5 am y tro cyntaf.


Mêts Maesllan 2: Adar Ysgol Maesllan

Mêts Maesllan 2: Adar Ysgol Maesllan

Mae Blwyddyn 6 yn cymryd rhan mewn arolwg blynyddol yr RSPB i gofnodi pa adar sy'n glanio yng ngardd..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Ar y we

Mêts Maesllan 2: Ar y we

Ydych chi'n gwybod sut i fod yn ddiogel ar y we? Yn y stori hon, mae Wil yn gwneud ei waith cartref ..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Blwyddyn Newydd Dda

Mêts Maesllan 2: Blwyddyn Newydd Dda

Sut byddwch chi'n dathlu'r flwyddyn newydd? Yn y stori hon mae Mim a'i brawd Wil yn archwilio'r gwah..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Byddwch yn ofalus yn y Cartref

Mêts Maesllan 2: Byddwch yn ofalus yn y Cartref

Mae brawd Wil yn cael damwain yn y tŷ a thra bo nhw yn yr ysbyty mae Wil yn dysgu llawer am beryglon..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Cadw ieir

Mêts Maesllan 2: Cadw ieir

Mae Wil eisiau cadw ieir, ond does ganddo ddim syniad sut i ofalu amdanyn nhw. Yn y llyfr hwn, mae M..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Cael gwared ar sbwriel

Mêts Maesllan 2: Cael gwared ar sbwriel

Yn y llyfr hwn mae'r Mêts yn trafod y problemau mae sbwriel yn eu hachosi, ac yn archwilio beth gall..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Celf y Cymry

Mêts Maesllan 2: Celf y Cymry

Mae Sam a Ben yn mynd i'r clwb celf ac yn dysgu am arlunwyr gwahanol o Gymru.Mae'r gyfres boblogaidd..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Cerddi Maesllan

Mêts Maesllan 2: Cerddi Maesllan

Mae'r llyfr hwn yn cynnwys cerddi gwreiddiol amrywiol sy'n cyflwyno'r Mêts, ac yn ymwneud â'r meysyd..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Clwb Drama

Mêts Maesllan 2: Clwb Drama

Yn y stori hon mae clwb drama Maesllan yn perfformio pantomeim Miri Mawr. Mae Wil wrth ei fodd ar y ..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Crwydro Patagonia

Mêts Maesllan 2: Crwydro Patagonia

Mae Tim wedi mynd i Batagonia ar daith gyda'r Urdd, ac mae'n anfon dyddiadur fideo at y Mêts. Trwy g..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Cyfres Gyflawn

Mêts Maesllan 2: Cyfres Gyflawn

Mae'r gyfres boblogaidd Mêts Maesllan yn parhau gyda chyfres newydd o lyfrau. Mae'r gyfres ar gael..

£79.99 Ac eithrio TAW: £79.99

Mêts Maesllan 2: Cynhesu byd-eang

Mêts Maesllan 2: Cynhesu byd-eang

Mae tasg gwaith cartref gan Sam i baratoi cyflwyniad ar newid hinsawdd. Trwy gyfrwng cyflwyniad Sam ..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Cynilo

Mêts Maesllan 2: Cynilo

Yn y stori hon mae'r Mêts yn chwilio am syniadau i'w helpu i godi arian er mwyn cynilo, a chyfrannu ..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Dathlu’r Calan

Mêts Maesllan 2: Dathlu’r Calan

Dewch i ddysgu mwy am hanes arferion dathlu'r Calan yma yng Nghymru. Trwy gyfrwng deialog rhwng y Mê..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Disgyblion yn Arafu traffig

Mêts Maesllan 2: Disgyblion yn Arafu traffig

Mae ceir yn teithio'n llawer rhy gyflym ytu allan i Ysgol Maesllan ac mae'r Mêts yn ystyried sut gal..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Dringo

Mêts Maesllan 2: Dringo

Dyma lyfr llawn ffeithiau diddorol am ddringo, sut i gadw'n ddiogel wrth ddringo, a hanes dringwr en..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Dydd Sadwrn Tim

Mêts Maesllan 2: Dydd Sadwrn Tim

Mae Tim yn hwyr i'r gwaith yn Siop Aled, ond nid dydd Sadwrn arferol mo hwn pan fydd cwsmer twyllodr..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Gofalu am feic

Mêts Maesllan 2: Gofalu am feic

Mae Wil eisiau mynd i'r clwb seiclo, ond dydy ei feic ddim mewn cyflwr digon da i fynd. Mae'n cael b..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Gwyliau yng Nghymru

Mêts Maesllan 2: Gwyliau yng Nghymru

Gwaith cartref Ben ydy llunio llyfryn gwybodaeth am Gymru i ddenu pobl yma ar eu gwyliau. Trwy gyfrw..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Mêts Maesllan 2: Hwyl yn y Gwersyll

Mêts Maesllan 2: Hwyl yn y Gwersyll

Mae Blwyddyn 7 yn cael cynnig mynd i wersyll yr Urdd Glan-llyn, ac felly mae'r Mêts yn hel atgofion ..

£2.99 Ac eithrio TAW: £2.99

Dangos 1 i 20 o 33 (2 Tudalennau)