Cysylltu â ni

Ein lleoliad

Siop Peniarth
Siop Peniarth
Adran Gyllid / Finance Department

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant / University of Wales Trinity Saint David
Campws Caerfyrddin / Carmarthen Campus
Heol y Coleg / College Road
Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire
SA31 3EP
Edrych ar Map Gwgl
Rhif Ffon:
01267 676772

Oriau Ar Agor
9yb - 5yh Dydd Llun i Ddydd Iau
9am - 5pm Monday To Thursday
9yb - 4.30yp Dydd Gwener
9am - 4.30pm Friday

Sylwadau
Rydym yn derbyn archebion ar-lein 24/7 Our online shop will take orders 24/7 https://peniarth.cymru

Os hoffech gysylltu â ni, gallwch e-bostio post@peniarth.cymru neu drwy ddefnyddio’r ffurflen cysylltu sy ar ein prif wefan Os ydych eisiau cysylltu â ni, gallwch gallwch e-bostio post@peniarth.cymru neu drwy ddefnyddio'r ffurflen cysylltu sy ar ein prif wefan

If you'd like to contact us, you can do so by emailing post@peniarth.cymru or by using the contact form on our main website