Mae gan Dan freuddwyd, sef y bydd, un dydd yn llwyddo. Ond tydi llwyddo ddim yn hawdd pan mae'r byd yn eich erbyn, ac mae'r byd wedi bod yn erbyn Dan, ers y diwrnod iddo gael ei eni a'i enwi, gan ei fam, yn Dan Draed Davies.  Er mwyn llwyddo mae’n rhaid iddo gael arian, a tydi hynny ddim yn hawdd, fel mae ei fam yn mynnu ei atgoffa drwy’r amser, “Tydi arian ddim yn tyfu ar goed!” Ond tybed all Dan lwyddo, a’i phrofi hi a phawb arall yn anghywir?

Dyma nofel ar gyfer plant 7 - 9 oed sy'n cefnogi addysg ariannol yn unol â gofynion penodol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.  Mae'r nofel yn un o bedair nofel sy'n rhan o gyfres Y Geiniog, sydd hefyd ar gael yn y Saesneg yn ogystal.

Gwybodaeth
ISBN 978-1-78390-065-7
Awdur Gwenno Davies
Ar gael yn Cymraeg a Saesneg

Ysgrifennu adolygiad

Angen mewngofnodi neu cofrestru i rhoi adolygiad.

Dan Draed

  • Côd cynnyrch: CYGDD
  • ISBN: 9781783900657
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • £5.99

    £2.00

  • Ac eithrio TAW: £2.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Gwyn a Gwenno

Gwyn a Gwenno

Mae Gwyn a Gwenno'n dod o hyd i rywbeth rhyfeddol ar draeth Aberystwyth. Ond mae rhywun arall yn gw..

£2.00 £5.99 Ac eithrio TAW: £2.00

Annwyl Mr Rowlands

Annwyl Mr Rowlands

Mae Huw yn gwybod ei fod o mewn trwbl pan mae Dad yn gweld ei adroddiad. Fel petai unrhyw beth o'i l..

£2.00 £5.99 Ac eithrio TAW: £2.00

Diffodd y Golau

Diffodd y Golau

Mae Sam a Mai a'u mam yn gwneud yn iawn heb Dad tan i'r ffatri leol gau, ac mae Mam yn colli ei gwai..

£2.00 £5.99 Ac eithrio TAW: £2.00